Vilkår for bruk og salg

Innholdsfortegnelse

 1. Virkeområdet
 2. Inngåelse av kontrakt
 3. Rett til å kansellere
 4. Pris og fraktkostnader
 5. Frakt- og leveringsbetingelser
 6. Ansvar for feil
 7. Lov og jurisdiksjon
 8. Informasjon om tvisteløsning på nett

1) Virkeområde

1.1 Disse Vilkår og Betingelser for selskapet cerascreen GmbH (heretter kalt "Selger") skal gjelde for alle kontrakter inngått mellom en forbruker eller en kjøper (heretter referert til som "Kunde"), og Selgeren er knyttet til alle varer og/eller tjenester som er presentert i nettbutikken til Selgeren. Inkluderingen av kundens egne betingelser er herved protestert mot, med mindre andre vilkår er angitt.

1.2 En forbruker i henhold til disse Vilkår og Betingelser enhver person som handler med det formål som er helt eller i hovedsak utenfor den enkeltes handel, forretning, håndverk eller yrke. En kjøper i henhold til disse Vilkår og Betingelser enhver person som handler med formål knyttet til denne personens handel, forretning, håndverk eller yrke, uansett om det er personlig eller gjennom en annen person som opptrer i kjøperens navn eller på kjøperens vegne.

2) Inngåelse av kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene i Selgers nettbutikk er ikke et bindende tilbud fra Selgeren, men tjener bare som formål med å gi et bindende tilbud til Kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet med et bestillingsskjema som er integrert i Selgerens nettbutikk. Ved å gjøre det, etter å ha plassert valgte varer og/eller tjenester i den virtuelle handlekurven og gått gjennom bestillingsprosessen, og ved å klikke på knappen som fullfører ordreprosessen, har Kunden sendt inn et juridisk bindende tilbud av kontrakten med hensyn til varer og/eller tjenester som finnes i den virtuelle handlekurven. Kunden kan også presentere tilbudet til Selger ved hjelp av telefon, faks, e-post eller post.

2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen fem dager

 • ved å overføre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form (faks eller e-post); i den utstrekning ordrebekreftelse fra Kunden er avgjørende, eller
 • ved å levere bestilte varer til Kunden, i den utstrekning Kunden mottar varene er avgjørende, eller
 • be om at Kunden skal betale etter at han/hun plasserte hans/hennes ordre.

Gitt at flere av de nevnte alternativene gjelder skal avtalen inngås på den tiden da en av de nevnte alternativer først oppstår. Dersom selgeren ikke aksepterer Kundens tilbud innenfor nevnte tidsrom, skal dette anses som å avvise tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sin hensiktserklæring.

2.4 Perioden for aksept av tilbudet skal starte dagen etter at Kunden har sendt tilbud og avsluttes ved utløpet av den femte dagen etter at tilbudet er sendt.

2.5 Kontraktens innhold vil bli lagret av Selgeren og vil bli sendt skriftlig til Kunden inkludert disse Vilkår og Betingelser og Kundeinformasjon (for eksempel via e-post, faks eller brev) etter at Kunden har sendt sin bestilling. I tillegg vil kontraktens innhold bli lagret på Selgers nettside og kan vises til Kunde gjennom kundeinnlogging via passordbeskyttet kundekonto, forutsatt at Kunden har opprettet en kundekonto i nettbutikken før bestilling ble sendt inn.

2.6 Kunden kan rette opp alle data som er skrevet inn via vanlig tastatur og mus-funksjonen før de sender sin bindende bestilling. I tillegg, før du sender inn bestillingen, vil alle data som legges inn bli vist i et bekreftelsesvindu der det også kan rettes opp, via vanlige tastatur og mus-funksjon.

2.7 Det kontraktsmessig språket er på engelsk.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er kundens ansvar å sørge for at e-postadressen som han/hun oppgir for ordrebehandling er nøyaktig, slik at e-post sendt fra Selger kan mottas på denne adressen. Spesielt, det er kundens ansvar dersom SPAM-filtre er brukt, for å sikre at alle e-poster sendt av Selger eller av tredjeparter bestilt av Selger med ordrebehandling kan leveres.

3) Retten til å kansellere

Retten til å kansellere

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 120 dager uten å gi noen grunner. Dette gjelder fra den dagen du tok besittelse av varene. For å gjøre dette, må du informere oss (adresse) om ønske om å avbryte med en klar erklæring (f.eks via post eller e-post). Et varsel før utløpet av angrefristen er tilstrekkelig til å overholde fristen.

4) Pris og fraktkostnader

4.1 Med mindre annet er angitt i produktbeskrivelser, er de oppgitte prisene endelige og inkluderer lovbestemt merverdiavgift. Eventuelle ekstra levering og fraktkostnader er spesifisert separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 slettet

4.3 Betaling kan gjøres ved å bruke en av metodene nevnt i Selger sin nettbutikk.

4.4 slettet

4.5 Når betaling er gjort ved hjelp av en betalingsmåte som tilbys av PayPal, vil håndtering av betalinger skjer via betalingens tjenesteleverandør PayPal ((Europa), S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal") i henhold til PayPal sine bruksvilkår, som du kan se på Brukeravtale for PayPal sin tjeneste. I tilfeller der kunden ikke har en PayPal-konto, er det vilkår for betalinger uten PayPal-konto som gjelder. Du kan se dem på Betalingsvilkår uten en PayPal-konto.

5) Frakt og leveringsbetingelser

5.1 Varene leveres vanligvis på utsendelsesruten til leveringsadressen som er angitt av Kunden, med mindre annet er avtalt. For transaksjonsprosedyre vil leveringsadressen som er spesifisert av Kunden i bestillingsprosessen være gjeldende.

5.2 Dersom levering til Kunden ikke er mulig, vil transportselskapet returnere varen til Selgeren og Kunden bærer kostnadene for mislykket utsendelse. Dette gjelder ikke dersom Kunden ikke er ansvarlig for hendelsen som innebærer levering blir umulig, eller hvis han/hun midlertidig har vært hindret i å motta bestilte varer, med mindre Selger har varslet Kunden i tilstrekkelig tid før levering.

5.3

5.4 Risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse av de solgte varene skal i prinsippet overføres til Kunden når de kommer i fysisk besittelse av Kunden eller en person som er identifisert av Kunden til å ta besittelse av varene. Dersom Kunden fungerer som en handelsmann er risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse i tilfelle et salg, skal det ved utsendelse av varer leveres til en kvalifisert transport-person på Selgerens forretningssted.

5.5 Selgeren forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle av feil eller upassende selvforsyning. Dette gjelder kun dersom Selger ikke ansvarlig for ikke-forsyning og hvis han har inngått en konkret sikringstransaksjon med leverandøren. Selgeren skal foreta alle rimelige tiltak for å skaffe varene. I tilfelle av manglende tilgjengelighet eller delvis tilgjengelighet av varer skal han informere Kunden uten forsinkelse og betalinger foretatt av Kunden vil umiddelbart bli refundert.

5.6 Innsamling av Kunden er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.7 Fra dette online leverer vi våre varer bare til Norge. For en levering til andre land kan du besøke våre respektive nettbutikken.

5.8 Levering kan ta opp til en uke. Ved forsinkelser kan du kontakte oss.

6) Ansvar for feil

6.1 Lovbestemte rettigheter du har som forbruker vil gjelde.

6.2 Hvis Kunden er en forbruker og han bruker sin kortsiktige rett til å avvise produktet, så må han returnere produktet for egen kostnad.

7) Lov og Jurisdiksjon

7.1 Hvis en Kunde fungerer som en forbruker i henhold til Paragraf 1.2, ethvert eventuelt kontraktsmessig forhold mellom partene reguleres av lovgivningen i landet der Kunden har sitt faste bosted, unntatt FN-konvensjonen om Kontrakt for Internasjonalt Salg av Varer og domstolene i den Stat der Kunden er hjemmehørende vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister i forbindelse med disse forholdene.

7.2 Hvis en Kunde fungerer som en handelsmann i henhold til Paragraf 1.2, med eventuelle kontraktsmessige forhold mellom partene som er underlagt loven i det landet hvor Selgeren har sin virksomhet, med unntak av FN-Konvensjonen om Kontrakt for Internasjonalt Salg av Varer og domstolene i den Staten der Selger har sin virksomhet, vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister i forbindelse med disse forholdene.

8) Informasjon om tvisteløsning på nett

EU-kommisjonen gir på hjemmesiden sin følgende kobling til ODR-plattformen.

Denne plattformen skal være et inngangspunkt for vedtak av tvister utenfor domstolen vedtak som oppstår fra nettsalg og servicekontrakter inngått mellom forbrukere og næringsdrivende.